O PROJEKCIE

INTERFILMLAB –  edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

Program szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego.

czytaj więcej…

AKTUALNOŚCI

BEZPŁATNA PUBLIKACJA
Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym.
INTERFILMLAB 2.0 na CINEMAFORUM
W trakcie 17. edycji festiwalu Cinemaforum odbyła się kolejna odsłona warsztatów, wykładów i dyskusji organizowanych w ramach programu Interfilmlab. Tegoroczne wydanie programu w sposób szczególny poświęcone było wsparciu potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym. Wykłady w czasie tegorocznej edycji wygłaszały zatem przede wszystkim producentki, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, coraz sprawniej funkcjonującego na rynku międzynarodowym. … <p class="link-more"><a href="http://interfilmlab.pl/interfilmlab-2-0-na-cinemaforum/" class="more-link">Czytaj dalej<span class="screen-reader-text"> INTERFILMLAB 2.0 na CINEMAFORUM</span></a></p>
1 2 5

BAZA WIEDZY

„INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym”

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

„INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” – raport

„Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych.
Warunki konkurencyjności przemysłu filmowego”

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

MECENAT

Projekt “INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.