INTERFILMLAB – o projekcie

INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym

(projekt realizowany w 2018 r.)

Projekt składa się z wykładów, warsztatów i dyskusji panelowych poświęconych zagadnieniom dotyczącym międzynarodowego rynku filmowego. Zaproszeni goście poruszają tematykę koprodukcji, dystrybucji zagranicznej oraz reguł kwalifikacji festiwalowych. W wyniku rewolucji technologicznej oraz ogromnej podaży filmów współczesny rynek filmowy charakteryzuje się niespotykanym nigdy wcześniej stopniem konkurencyjności. Jakość artystyczna filmów stanowi warunek konieczny, lecz już niewystarczający jako jedyna przesłanka do udanej dystrybucji zagranicznej lub odniesienia festiwalowych sukcesów. Rynek filmowy wymaga dziś wiedzy związanej z promocją nie tylko poszczególnych filmów, lecz także autorskich marek reżyserów czy kreowania zapotrzebowań na poszczególne narodowe kinematografie. Czyni to świat współczesnego filmu równie fascynującym, co skomplikowanym. W świecie tym kompetencje współczesnego, odnoszącego sukcesy twórcy nie mogą sprowadzać się jedynie do warsztatu filmowego, lecz wymagają od niego profesjonalnej wiedzy o instytucjach filmowych oraz umiejętności dotyczących strategicznego planowania swojej drogi artystycznej.

Celem projektu będzie dostarczenie uczestnikom precyzyjnej i szczegółowej wiedzy na temat światowej kinematografii, pozwalającej na sprawne poruszanie się w jej strukturach oraz na wzmocnienie międzynarodowej obecności i potencjału eksportowego polskiego kina.

INTERFILMLAB –  edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

(projekt realizowany w 2017 r.)

Współczesny rynek filmowy charakteryzuje niespotykany nigdy wcześniej poziom konkurencyjności oraz podaży produktów audiowizualnych. W wyniku rewolucji cyfrowej i będącej jej efektem dostępności sprzętu produkuje się obecnie więcej niż kiedykolwiek. Badacze szacują liczbę powstających obecnie filmowych form audiowizualnych na 13 000 rocznie, na sam festiwal w Cannes zgłaszanych jest co roku około 5 000 filmów, w samej Europie produkuje się około 1 500 fabularnych filmów pełnometrażowych rocznie (nie licząc obiegu offowego i produkcji krótkometrażowej).

Jednocześnie od ponad ćwierćwiecza, mimo dobrze zaprojektowanego systemu subsydiów oraz wielu działań eksperckich, europejski rynek filmowy opanowany jest przez produkcje hollywoodzkie, na które przypada średnio 60-70 procent udziału w wewnętrznym rynku europejskim. Co więcej, owe pozostałe 30-40 procent najczęściej związane jest z kinem narodowym w kraju pochodzenia, tj. polskim w Polsce, francuskim we Francji etc. Innymi słowy, filmy europejskie rzadko przekraczają granice krajów, w których je wyprodukowano i w zasadzie wszystkie kinematografie europejskie borykają się z problemem eksportu własnej produkcji filmowej na szerszą, międzynarodową skalę.

W sytuacji tej najbardziej obiecującą szansę eksportową stanowi odpowiednie wykorzystanie szans promocji festiwalowej, a następnie idące w ślad za nią docieranie do obiegu dystrybucyjnego kin studyjnych i arthousowych. Ostatnie sukcesy polskich filmów (np. Lecha Majewskiego czy Pawła Pawlikowskiego) pokazują, iż nie jest to obieg tak niszowy i rynkowo nieistotny jak mogłoby się wydawać („Ida” oraz „Młyn i Krzyż” miały większą liczbę widzów na samym rynku francuskim niż na lokalnym rynku polskim oraz porównywalną do rodzimej widownię na rynku włoskim, i to jeszcze przed przyznaniem Oscara pierwszemu z tych filmów). Z całą pewnością podobne sukcesy eksportowe mogłyby stać się udziałem większej liczby polskich tytułów.

Celem projektu INTERFILMLAB jest edukacja młodych twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji, obiegu festiwalowego, reguł współpracy z agentami sprzedaży, zasad korzystania z europejskich platform dystrybucyjnych oraz skutecznego samokształcenia i budowania własnej, autorskiej rozpoznawalności na międzynarodowym rynku filmowym.

Projekt INTEFILMLAB zakłada przeprowadzenie 3 cyklów szkoleniowych dotyczących promocji i dystrybucji polskiej kinematografii na rynkach zagranicznych. Długofalowym rezultatem projektu będzie opracowanie raportu, stanowiącego rodzaj praktycznego poradnika dla wchodzących na rynek twórców filmowych, producentów i dystrybutorów.

_HISTORIA_PROJEKTU_