MECENAT

Projekt “INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.