INTERFILMLAB na KAMERALNYM LECIE

Cykl szkoleń w ramach programu INTERFILMLAB realizowany na festiwalu KAMERALNE LATO w Radomiu dotyczył będzie przede wszystkim dwóch aspektów: wzmacniania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz potencjału eksportowego polskiego przemysłu audiowizualnego. Pierwszym z nich będzie wpływ produkcji filmowej oraz instytucji festiwalu filmowego na rozwijanie potencjału ekonomicznego lokalnego otoczenia: poprzez rozwój przemysłu kreatywnego, gospodarki opartej na wiedzy, zwiększania potencjału turystycznego miasta oraz budowy atrakcyjnego wizerunku opartego o czynniki kulturowe i przynoszącego jednocześnie wymierne korzyści ekonomiczne. Aspektem drugim będzie analiza roli festiwalu filmowego w ekonomii kina oraz funkcja festiwalu jako źródła trzech co najmniej kapitałów: ekonomicznego, symbolicznego i społecznego, umożliwiających promocję indywidualnych twórców oraz poszczególnych tytułów, a także warunkujących dostęp do międzynarodowej dystrybucji kinowej.

PROGRAM

środa, 5 lipca 2017 godz. 13:00 – 15:00

Inauguracja programu szkoleń dla branży filmowej oraz spotkania konsultacyjne sieci Enterprise Europe Network

“Wsparcie w rozwijaniu innowacyjnych projektów i zdobywaniu zagranicznych rynków. Wpływ produkcji audiowizualnej i festiwalu filmowego na otoczenie gospodarcze i wizerunek miasta kreatywnego.”

wykład: dr Krzysztof Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

środa, 5 lipca 2017 godz. 15:30 – 16:30

Panel informacyjny sieci Enterprise Europe Network

“Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych. Warunki konkurencyjności przemysłu filmowego”.

wykład: Grzegorz Fortuna Jr., Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

środa, 5 lipca 2017 godz. 17:00 – 18:00

Panel informacyjny American Corner

“Modele edukacji artystycznej na potrzeby amerykańskiego przemysłu filmowego”
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

czwartek, 6 lipca 2017 godz. 16:30 – 18:00

konsultacje

“Europejski rynek filmowy”

prowadzenie: Grzegorz Sikora
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

sobota, 8 lipca 2017 godz. 11:00 – 12:30

seminarium naukowe

„Wpływ branży filmowej na rozwój lokalny”

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

sobota, 8 lipca 2017 godz. 13.00 – 14.30

INTERFILMLAB – program zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

DEBATA PODSUMOWUJĄCA

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A