Przejdź do treści

INTERFILMLAB 2.0 na CINEMAFORUM

W trakcie 17. edycji festiwalu Cinemaforum odbyła się kolejna odsłona warsztatów, wykładów i dyskusji organizowanych w ramach programu Interfilmlab. Tegoroczne wydanie programu w sposób szczególny poświęcone było wsparciu potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym. Wykłady w czasie tegorocznej edycji wygłaszały zatem przede wszystkim producentki, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, coraz sprawniej funkcjonującego na rynku międzynarodowym.

Wykład inauguracyjny, będący rezultatem ich wszechstronnych badań na temat rynku filmowego, wygłosili dr Anna Wróblewska i prof. Krzysztof Stachowiak, wiodący polscy badacze zajmujący się teorią rynku filmowego, koprodukcji oraz ich wpływu na ekonomię. Następnie przyszła pora na praktyków. Zofia Jaroszuk, producentka m.in. nie tylko nagradzanych na festiwalach, ale także kupowanych na rynkach zagranicznych animacji Marty Pajek, wygłosiła wykład poświęconym w sposób szczególny produkcji i promocji międzynarodowej filmu animowanego. Ta forma filmowa, często traktowana z mniejszą uwagą przez ekspertów i autorów opracowań, jest tymczasem jednym z najmocniejszych punktów eksportowych polskiej kinematografii. Natalia Grzegorzek swoje wystąpienie poświęciła różnym ścieżkom produkcji filmu fabularnego, wskazując na szerokie spektrum możliwości rysujące się obecnie przed młodymi (i nie tylko) producentami. Detale i szczegóły funkcjonowania międzynarodowego rynku filmowego przybliżyła w kolejnym z wykładów Joanna Szymańska. Zofia Horszczaruk w trakcie swojego wykładu koncentrowała uwagę na promocji filmu na festiwalach i płynnym przejściu do obiegu pozafestiwalowego dzięki zainteresowaniu na targach potencjalnych kontrahentów. Zofia Horszczaruk analizowała też reguły opracowania dobrego i skutecznego pakietu promocyjnego filmu.

Zwieńczeniem projektów była dyskusja panelowa, w której, przy szerokim udziale publiczności, udział wzięli: Agata Szymańska (producentka), Joanna Szymańska (producentka i dyrektorka programowa Atelier Scenariuszowego), Ewa Szwarc (producentka) oraz Marcin Ciastoń (scenarzysta). Dyskusję poprowadził Marcin Radomski. W czasie debaty poruszano nie tylko zagadnienia związane ze współpracą scenarzystów i producentów, lecz także kwestie teraźniejszej kondycji europejskiego przemysłu filmowego, nie zawsze pożądanych skutkach koncentracji na obiegu festiwalowym prowadzących niekiedy do lekceważenia rynku i zaniechania starań o jak najszerszą widownię oraz rysującego się kuszącego trendu powrotu do form gatunkowych, które nie wykluczają autorskiego spojrzenia reżyserów.