Przejdź do treści

INTERFILMLAB 2.0 – relacja z cyklu realizowanego w Olsztynie

[foogallery id=”353″]

W czasie WAMA Film Festival w Olsztynie – największego wydarzenia filmowego w regionie – odbyła się kolejna edycja warsztatów INTERFILMLAB, w edycji 2018 realizowana jako INTERFILMLAB 2.0. Kilkudniowy cykl szkoleń i wykładów skoncentrowany był na wymiarze eksportowym polskiego kina.

Temat cyklu stanowił naturalną konsekwencję i rozwinięcie warsztatów realizowanych w 2017 roku, traktujących głównie o umiędzynarodowieniu poprzez festiwale filmowe. INTERFILMLAB 2.0 na festiwalu w Olsztynie zainaugurował wykład dr hab. Marcina Adamczaka (UAM, Szkoła Filmowa w Łodzi, Uniwersytet Gdański). Przedstawił on oryginalne spojrzenie na problematykę festiwalu ukazującą przede wszystkim ich powiązania z rynkiem i promocją oraz potencjał wzmacniania możliwości eksportowych półperyferyjnych kinematografii poprzez kreowanie indywidualnych marek reżyserskich oraz mody na poszczególne kinematografie narodowe. Marcin Adamczak bardzo precyzyjnie przeanalizował mechanizmy uzyskiwania tego rodzaju korzyści oraz prześledził ich działanie na konkretnych przypadkach. Wykładowca zaproponował też metaforę tego obiegu filmowego jako tzw. „świata kupców”, pozostającego w analogii do szlaków handlowych tradycyjnych kupców nowożytnych. Wydobyta została tym samym szczególna rola pośredników: dystrybutorów, agentów sprzedaży, programerów i dyrektorów festiwali kształtujących współczesną kulturę filmową oraz determinujących jej międzynarodową cyrkulację.

Ponadto zwrócić należy uwagę na cenną debatę, w której udział wzięli dr Anna Wróblewska, Łukasz Adamski, Błażej Hrapkowicz i Piotr Czerkawski. Panelową dyskusję poprowadził Grzegorz Fortuna. Zebrani krytycy i publicyści, znakomici znawcy rynku i kulis polskiej oraz światowej kinematografii w czasie spotkania poruszyli szereg kluczowych kwestii, jednocześnie podsumowując kilkudniowe warsztaty. Przeanalizowana została pozycja kinematografii polskiej na tle światowej konkurencji, jej trendy rozwojowe, szanse ekspansji i bariery wzrostu.

Szczegółowy zapis warsztatów INTERFILMLAB 2.0 z edycji olsztyńskiej zostanie ujęty  w ogólnodostępnym raporcie z całości przedsięwzięcia.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego