Przejdź do treści

KAMERALNE LATO – PODSUMOWANIE

W dniach 5-8 lipca 2017 roku na festiwalu KAMERALNE LATO w Radomiu odbyła się pierwsza część warsztatów INTERFILMLAB. Wykładowcami w tej części byli: dr Krzysztof Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Grzegorz Fortuna Jr. z Uniwersytetu Gdańskiego. W debacie podsumowującej warsztaty obok wykładowców tej edycji wziął też udział dr Michał Oleszczyk z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Pierwsza część projektu poświęcona była zarysowaniu perspektywy teoretycznej i historycznej jako wstępnego etapu prac w projekcie poświęcanym zwiększaniu możliwości eksportowych polskiego kina. Dr Krzysztof Stachowiak, opierając się na swoich badaniach prowadzonych m. in. w Wielkiej Brytanii, przedstawił w swoim wykładzie mechanizmy powstawania i funkcjonowania konkurencyjnych klastrów audiowizualnych. Grzegorz Fortuna Jr. zarysował z kolei, przede wszystkim na podstawie przykładów włoskich, bogatą, a zapoznaną, tradycję europejskiego gatunkowego kina popularnego, które w XX wieku zachowywało rentowność mimo braku wsparcia publicznego. Przykłady te zostały rozbudowane o dalsze odniesienia do współczesnego kina hiszpańskiego oraz skandynawskiego. Grzegorz Fortuna Jr. zakończył analizę przypadków historycznych i współczesnych syntetycznym ujęciem warunków konkurencyjności europejskich przemysłów filmowych.

W trakcie debaty podsumowującej tezy przedstawione przez obu badaczy, dyskutowane i rozwijane potem przez uczestników warsztatów, uległy rozszerzeniu. W toku debaty analizowano możliwość ich współczesnych aplikacji. Dwa nowe, niezmiernie interesujące wątki, które pojawiły się w debacie i które otwierają perspektywy dla kolejnych odsłon INTERFILMLAB, związane były z wykorzystaniem festiwali filmowych jako platformy promocji twórczości audiowizualnej oraz mechanizmom zachęt inwestycyjnych (lub inaczej, ulg podatkowych) działających w większości krajów europejskich i rozważanych obecnie w Polsce. W pierwszej z tych kwestii wiele cennych uwag do dyskusji wniósł dr Michał Oleszczyk, opierając się na swoich doświadczeniach dyrektora Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w ostatniej kadencji, a także wcześniejszych doświadczeniach z festiwalu Off Plus Camera w Krakowie. W drugiej kwestii szczególnie istotny okazał się głos dr Krzysztofa Stachowiaka, który dokonał porównania i analizy mechanizmów podatkowego wsparcia kinematografii w różnych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii.