Przejdź do treści

Nadchodząca dekada na rynku VoD – perspektywy i szanse dla branży filmowej

Wkraczamy w nową dekadę przemian na rynku filmowym. Technologie streamingowe dynamicznie się rozwijają, kolejne podmioty tworzą własne platformy wideo, a dotychczasowi liderzy przygotowują się do przekształceń na globalnym rynku. Dzięki bezpłatnej publikacji INTERFILMLAB 3.0, stanowiącej syntezę wiedzy eksperckiej, można zapoznać się z kompleksową analizą szans, zagrożeń, prognoz i wniosków dotyczących sytuacji na rynku VoD.

Podczas trzech festiwali filmowych: 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, 6. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie oraz CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowego Forum Krótkometrażowych Filmów Fabularnych w Warszawie – zrealizowano projekt INTERFILMLAB 3.0, którego celem było kształcenie młodych przedstawicieli branży filmowej w zakresie promocji i sprzedaży dzieł audiowizualnych na intensywnie rozwijającym się międzynarodowym rynku VoD.

W ramach INTERFILMLAB 3.0 odbyły się wykłady, debaty, spotkania z ekspertami oraz praktyczne zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy rozwijali autorskie koncepcje związane z budowaniem nowych strategii produkcyjnych i dystrybucyjnych. W gronie ekspertów projektu, prowadzących poszczególne szkolenia, znaleźli się m.in.: Izabela Kiszka-Hoflik (IKH Pictures Promotion), Joyce Grech (Malta Film Foundation), dr hab. Marcin Adamczak (Velvet Spoon), dr Krzysztof Michałowski (Filmweb.pl), Illia Svidler (Cinemahall), Kamil Przełęcki (Cinedu), Błażej Hrapkowicz (FILMFORUM) oraz specjaliści związani z Instytutem KOSMOPOLIS: dr Anna Wróblewska i dr Michał Oleszczyk.

Podsumowanie kilkumiesięcznego cyklu edukacyjnego stanowi opracowana przez Marcina Radomskiego publikacja „INTERFILMLAB 3.0. Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji”. Marcin Radomski zawarł w niej najważniejsze wnioski wynikające z realizacji projektu, dzięki czemu mogą do niej zajrzeć zarówno doświadczeni profesjonaliści, jak i początkujący filmowcy. Opracowanie obejmuje genezę, historię i strukturę rynku VoD, charakterystykę funkcjonujących modeli biznesowych oraz europejskich i światowych trendów. Publikacja wskazuje potentatów rynku, prognozuje plany powstania nowych platform i strategie działania głównych podmiotów. Istotną część publikacji stanowi ocena perspektyw jakie rozwój technologii VoD stwarza dla poszczególnych uczestników rynku filmowego – w tym twórców, producentów, nadawców, dystrybutorów, agentów sprzedaży, a nawet organizatorów festiwali filmowych.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie pod poniższym linkiem:

[maxbutton id=”1″ url=”https://interfilmlab.pl/3-0-pobierz-publikacje/” text=”POBIERZ” ]


***

Organizatorem projektu INTERFILMLAB 3.0 jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Projekt „INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Międzynarodowe działania edukacyjne realizowane w ramach projektu uzyskały wsparcie Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.