O PROJEKCIE

INTERFILMLAB –  edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

Program szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego.

czytaj więcej…

ZGŁOŚ SIĘ

AKTUALNOŚCI

Powraca program INTERFILMLAB (w wersji 2.0)!

"Festiwale jak wenecki szlak handlowy" - skrót wykładu dr hab. Marcina Adamczaka

W czasie WAMA Film Festival w Olsztynie - największego wydarzenia filmowego w regionie - odbyła się kolejna edycja warsztatów INTERFILMLAB,

W czasie WAMA Film Festival w Olsztynie będą miały miejsce wydarzenia związane z kolejną edycją programu edukacji profesjonalnej INTERFILMLAB. Projekt

BAZA WIEDZY

“INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji.” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji”

POBIERZ

opracowanie:
Marcin Radomski

“INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym”

POBIERZ

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

“INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” – raport

„Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych.
Warunki konkurencyjności przemysłu filmowego”

POBIERZ

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

MECENAT

Projekt “INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.