O PROJEKCIE

INTERFILMLAB –  edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego

Program szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych dotyczących zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego.

czytaj więcej…

AKTUALNOŚCI

W czasie WAMA Film Festival w Olsztynie - największego wydarzenia filmowego w regionie - odbyła się kolejna edycja warsztatów INTERFILMLAB,

W czasie WAMA Film Festival w Olsztynie będą miały miejsce wydarzenia związane z kolejną edycją programu edukacji profesjonalnej INTERFILMLAB. Projekt

INTERFILMLAB był projektem edukacyjnym skierowanym do młodych twórców i osób działających w branży filmowej w zakresie międzynarodowej sprzedaży, dystrybucji, obiegu festiwalowego,

Dobiegła końca trzecia część projektu realizowana w Warszawie.

BAZA WIEDZY

“INTERFILMLAB 4.0 – wdrażanie nowatorskich modeli produkcji filmowej
zwiększających potencjał eksportowy polskiego kina.” – raport

“Wdrażanie nowatorskich modeli produkcji filmowej zwiększających potencjał eksportowy polskiego kina”

POBIERZ

opracowanie:
Albert Kiciński

“INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji.” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji”

POBIERZ

opracowanie:
Marcin Radomski

“INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym”

POBIERZ

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

“INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” – raport

„Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych.
Warunki konkurencyjności przemysłu filmowego”

POBIERZ

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

MECENAT

Projekt „INTERFILMLAB 4.0 – wdrażanie nowatorskich modeli produkcji filmowej zwiększających potencjał eksportowy polskiego kina” zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.