Przejdź do treści

POBIERZ PUBLIKACJĘ

„INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego” – raport

„Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie produkcji i dystrybucji utworów audiowizualnych.
Warunki konkurencyjności przemysłu filmowego”

[maxbutton id=”1″ url=”https://interfilmlab.pl/INTERFILMLAB_publikacja.pdf” text=”POBIERZ” ]

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

redakcja:
dr hab. Marcin Adamczak
Maciej Dominiak
Dorota Kozłowska – Woźniak

skład:
Mirosława Rudnicka

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji 2017

Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego