INTERFILMLAB 2.0 | POBIERZ PUBLIKACJĘ

„INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu pozafestiwalowym”

POBIERZ

opracowanie:
Grzegorz Fortuna Jr.

redakcja:
Maciej Dominiak
Dorota Kozłowska – Woźniak

opieka merytoryczna:
dr hab. Marcin Adamczak

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji 2018

Projekt współfinansowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego