INTERFILMLAB 3.0 | POBIERZ PUBLIKACJĘ

„INTERFILMLAB 3.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji.” – raport

„Wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w nowych kanałach dystrybucji”

POBIERZ

opracowanie:
Marcin Radomski

współpraca merytoryczna:
dr Anna Wróblewska
Maciej Dominiak

współpraca redakcyjna:
Dorota Kozłowska-Woźniak
Dominika Grams

skład graficzny:
Małgorzata Romanowska
Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji 2019

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.